با توجه به ارتباط قوی این شرکت با سازنده های داخلی، تامین ماشین آلات مخصوص صنعت شیر آلات مانند دستگاه Lapping و دستگاه Hydrostatic Test Bench امکان پذیر می باشد.